25
maart
2008
|
00:00
Europe/Amsterdam

Toekomst Nederlandse logistieke markt rooskleurig

Naar verwachting leidt de aanhoudend sterke vraag naar modern logistiek vastgoed bij zowel beleggers als eindgebruikers tot een sterke toename van het aantal (speculatieve) nieuwbouwontwikkelingen.

Hierdoor wordt de druk op de beschikbare locaties groter. Door de goede infrastructuur en multimodale faciliteiten zal Nederland ook in de toekomst één van Europa’s belangrijkste logistieke centra blijven. Deze voorspellingen staan opgenomen in het deze week verschenen boekje ‘Understanding logistics property in the Netherlands’, een uitgave van de afdeling Research van vastgoedadviseur CB Richard Ellis. Het boekje geeft een objectieve beschrijving van de grootste en belangrijkste logistieke bedrijfsterreinen in Nederland en is daarmee van waarde voor zowel eigenaren als eindgebruikers van logistiek vastgoed.

Tegelijkertijd heeft de internationale Researchafdeling van CB Richard Ellis een rapport uitgebracht over de logistieke ontwikkelingen op Europees niveau, waaruit onder meer blijkt dat er in Midden- en Oost-Europa (CEE) een tekort is aan logistieke ruimte van circa 13 miljoen m². De toenemende behoefte aan logistieke ruimte is een direct gevolg van de groei van de retailsector. Servië verwacht dat het aantal winkelcentra in 2010 verviervoudigd is en landen als Bulgarije, Rusland en Slowakije zien een verdubbeling tegemoet. Dit biedt uiteraard kansen en mogelijkheden voor investeerders, retailers en ontwikkelaars.