18
november
2009
|
00:00
Europe/Amsterdam

Tweedeling Nederlandse Winkelgebieden

Door de toekomstige bevolkingskrimp en de groeiende rol van internet kan de Nederlandse winkelmarkt de komende dertig jaar nog hooguit 1,5 tot 2 miljoen m² absorberen om vervolgens verzadigd te raken.

Als er in de toekomst daadwerkelijk een overschot aan meters ontstaat, zal tussen de standplaatskwaliteiten van hetzelfde winkelgebied de strijd om de consument losbarsten, maar ook zal de concurrentie tussen de verschillende Nederlandse kernwinkelgebieden verder toenemen. Deze tweedeling in Nederlandse winkelgebieden - die tot voorheen voornamelijk was gebaseerd op het marktinzicht - wordt in de laatste ‘viewpoint’ van CB Richard Ellis cijfermatig onderbouwd. De internationale vastgoedadviseur heeft haar marktkennis gecombineerd met informatie uit de passantentellingen en winkelvoorraad databestanden van Locatus. Dit omdat er een duidelijke relatie bestaat tussen de prestaties van het winkelvastgoed enerzijds en de ontwikkeling van het aantal passanten en het leegstandspercentage op de locatie anderzijds.

Binnen hetzelfde kernwinkelgebied van een binnenstad zullen de A1 - locaties zich steeds sterker positioneren ten opzichte van de A2 - en B - locaties. Het hardst getroffen worden de C - locaties, oftewel de aanloopstraten naar het hoofdwinkelgebied. Gemiddeld staat op de Nederlandse A1 - locaties slechts 2% van de winkelunits leeg. Op de B2 - en C - locaties is inmiddels al sprake van een ongezonde marktsituatie. Met name in de overbewinkelde binnensteden zal het onderscheid tussen de verschillende standplaatskwaliteiten steeds groter worden.

Ook de concurrentie tussen de kernwinkelgebieden onderling neemt toe. Zowel op nationaal als regionaal niveau gaan de grotere binnensteden terrein winnen ten opzichte van de kleinere kernwinkelgebieden. Uiteindelijk zijn de kleinere steden gebonden aan een beperktere winkelvoorraad en zijn belangrijke trekkers veelal niet bereid zich in een kleiner verzorgingsgebied te vestigen. Vooral de gemeenten die zijn achterbleven op het gebied van spraakmakende nieuwbouwontwikkelingen zullen in toenemende mate consumenten verliezen. Momenteel is de gemiddelde leegstand in de zeventien grootste binnensteden al 1% lager dan in de rest van Nederland.

Klik op de pdf hieronder om het volledige Nederlandstalige rapport te lezen.

Viewpoint NederlandViewpoint Nederland