04
juni
2013
|
00:00
Europe/Amsterdam

Utrecht CBD en Zuidas Amsterdam blijven toplocaties

Tijdens de PROVADA brengt CBRE twee gedetailleerde rapporten uit over de ontwikkelingen binnen het Central Business District (CBD) van Utrecht en de Zuidas in Amsterdam.

Het rapport Utrecht CBD, An Insider’s View verschijnt ter gelegenheid van de opening van CBRE’s nieuwe kantoor in Utrecht. Het rapport Zuidas Amsterdam, An Insider’s View is de tweede editie van het rapport dat in 2011 verscheen. De marktdynamiek van beide locaties is met name interessant omdat de Nederlandse kantorenmarkt zich in twee richtingen beweegt: toplocaties zien een aanhoudende vraag naar kantoorruimte terwijl de leegstand hier stabiel blijft of zelfs daalt. Het omgekeerde gebeurt op secundaire locaties. Utrecht Central Business District en de Amsterdamse Zuidas zijn twee sprekende voorbeelden van locaties met een gunstig perspectief.

CBRE constateert dat hoewel de leegstand in Utrecht CBD toeneemt, het gebied nog steeds een van de laagste leegstandcijfers van Nederland kent. Hoewel de voordelen van het CBD altijd duidelijk zijn geweest, zo zijn bijvoorbeeld de uitstekende bereikbaarheid met het openbaar vervoer en een hoog voorzieningenniveau kenmerkend, is de marktdynamiek jarenlang vrij laag geweest.
In de periode 2007-2012 lag de gemiddelde jaarlijkse opname op circa 10.000 m². Opvallend is dat bijna een kwart van de voorraad wordt verhuurd aan de publieke sector. De verdere (her)ontwikkeling van het gebied en de verwachte consolidatie van meerdere huurders zullen in eerste instantie leiden tot een stijging van de leegstand. Dit zal echter ook de broodnodige ruimte scheppen voor nieuwe huurders, waardoor de aantrekkingskracht van het CBD verder zal toenemen. Deze ontwikkeling zal leiden tot een diversificatie van eindgebruikers en een verlaging van het aandeel eigenaar-gebruikers. Dit biedt nieuwe kansen voor beleggers.

De performance van de Amsterdamse Zuidas blijft sterk. Medio 2011 bedroeg het leegstands-percentage nog 11%, in Q1 2013 is dat slechts 7,4%. Het aanbod van hoogwaardig vastgoed is inmiddels beperkt, terwijl de vraag op peil is gebleven. De kracht van de Zuidas is enerzijds de diversiteit van de huurders; het gebied is niet afhankelijk van een paar specifieke grote gebruikers. Anderzijds presteert de Zuidas goed dankzij haar multifunctionele karakter. Diverse projecten (wonen, voorzieningen en infrastructuur), waarvan sommige nu in volle gang zijn, zullen hier nog verder aan bijdragen. Daarmee komt de Zuidas tegemoet aan de wensen van de moderne kantoorgebruiker. Door een beperkt aanbod van hoogwaardig vastgoed en een laag nieuwbouwvolume is een huurgroei in de nabije toekomst niet ondenkbaar. Op den duur wordt nieuwbouw bovendien onvermijdelijk; voor deze optie hebben Akzo Nobel, Deloitte en Stibbe al gekozen. De beleggingsmarkt aan de Zuidas is recent in rustiger vaarwater gekomen, maar CBRE verwacht dat deze mogelijk de komende tijd weer in beweging komt.