20
februari
2014
|
00:00
Europe/Amsterdam

Verkoop van Batavia Stad Outlet Shopping

Op 19 februari 2014 heeft ShoppingParks N.V. haar 100% belang in Batavia Stad Outlet Shopping B.V. (‘BSOS’), eigenaresse van Batavia Stad Fashion Outlet te Lelystad, verkocht.

ShoppingParks, een beleggingsproduct van Freeland Partners, heeft ruim 7 jaar geleden de eerste fase van dit eerste factory outlet centrum in Nederland gekocht van Rodamco. Vervolgens zijn aan het centrum twee uitbreidingsfasen toegevoegd, te weten in 2007 en in 2009, welke gekocht zijn van alsmede ontwikkeld door Stable International te Amersfoort.
Batavia Stad met een omvang van circa 26.500 m² is momenteel nagenoeg volledig verhuurd en huisvest 100 winkels met 250 topmerken. Gedurende de afgelopen zeven jaar hebben zowel de bezoekersaantallen (+35%) als de totale omzet (+140%) gezonde groeicijfers laten zien.

Vooruitlopend op de verkoop van de aandelen BSOS heeft BSOS eind 2013 via eveneens een aandelentransactie van Stable International de rechten op verdere uitbreiding van het factory outlet centrum verworven waardoor het bestaande outlet centrum én de rechten op verdere uitbreiding ervan nu onder één dak zijn gebracht.

Het is de stellige intentie van de nieuwe aandeelhouder van BSOS om samen met haar huurders, de gemeente Lelystad en alle andere stakeholders het succes van Batavia Stad Fashion Outlet in de naaste toekomst verder uit te bouwen en voorts Batavia Stad fasegewijs uit te breiden om daarmee nieuwe, interessante en hoogwaardige namen aan het merkenpalet toe te voegen teneinde Batavia Stad nog aantrekkelijker te maken voor haar klanten.
De nieuwe aandeelhouder van BSOS heeft het huidige management, dat gecoördineerd c.q. aangestuurd wordt door Freeland Partners, verzocht aan te blijven.

ShoppingParks werd tijdens deze transactie geadviseerd door CBRE en Houthoff Buruma.