03
juni
2014
|
00:00
Europe/Amsterdam

Vraag betaalbare woningen Amsterdam loopt op

De schaarste op de Amsterdamse woningmarkt biedt structurele kansen voor beleggers, dat laat CBRE zien in Amsterdam Residential Market: an Insider’s View.

Amsterdam is vooral in trek bij jongeren en starters op de arbeidsmarkt, wat zich vertaalt in een aanzienlijk tekort aan betaalbare en kleinere woonruimte.
De druk op koop- en huurwoningen wordt eveneens opgevoerd door een groeiend aantal eenpersoonshuishoudens. De verwachting is dat de bevolking in Amsterdam in 2040 met 12,4% is gestegen naar meer dan 900.000 inwoners.

De toenemende vraag naar huurwoningen wordt bovendien in de hand gewerkt door strengere regelgeving omtrent hypotheekvestrekking en flexibilisering van de arbeidsmarkt. Door het nog altijd beperkte aanbod van nieuwe woningen in relatie tot de sterk toenemende vraag verwacht CBRE dat de opwaartse druk op de huurprijzen aanhoudt en beleggers aanzienlijke huurstijgingen kunnen realiseren.
Om tegemoet te komen aan de groeiende vraag worden er in toenemende mate nieuwbouwontwikkelingen gerealiseerd. Veelal door gevestigde ontwikkelaars en bouwers, maar in toenemende mate ook door nieuwkomers op de woningmarkt die zich tot op heden alleen op commerciële projectontwikkeling concentreerden.

Nederlandse institutionele beleggers slaan momenteel hun slag door diverse nieuwbouwontwikkelingen aan te kopen, allemaal in het middensegment van de huursector. Voorbeelden hiervan zijn de Pontsteiger in de Amsterdamse Houthavens, de Halve Maen aan ’t IJ en 900 Mahler op de Zuidas. De verwachting is dat beleggers in toenemende mate zullen inspelen op de demografische trend door kleinere woningen aan te kopen. Daarnaast zullen met de huidige regelgeving beleggers het afkopen van erfpacht heroverwegen. Het is bovendien een kwestie van tijd voordat ook buitenlandse institutionele beleggers en family offices de eerste nieuwbouwtransacties op de Amsterdamse woningmarkt zullen verwerven.

Amsterdam Residential Market: An Insider's ViewAmsterdam Residential Market: An Insider's View