Amsterdam,
03
februari
2020
|
09:50
Europe/Amsterdam

Vraag naar kantoorruimte bereikt record in grote Nederlandse steden

De vraag naar kantoorruimte groeide in 2019, met uitzondering van Amsterdam, in de gehele Randstad. Het verhuurvolume in Rotterdam steeg met 4% en bereikte met een volume van 158.500 m² zelfs een record sinds de financiële crisis in 2008. Dit was ook in Den Haag en Utrecht het geval. In deze steden steeg het volume respectievelijk met 13% en 12% naar 137.600 m² en 157.500 m².

Grote vraag naar kantoren leidt tot krapte

In Amsterdam werd afgelopen jaar 306.000 m² kantoorruimte verhuurd, een daling van 21% ten opzichte van 2018. Het lagere verhuurvolume valt samen met een zeer krappe kantorenmarkt. De kantorenleegstand in de hoofdstad daalde eind 2019 naar 3,5%. Ook in de andere grote steden is de leegstand laag, met name in de meest moderne kantoorgebieden rond de grote stations. Zo kwam de leegstand in Rotterdam eind 2019 uit op 11,3%, in Den Haag op 7,5% en in Utrecht op 5,9%.

Rudolf de Boer, Managing Director CBRE Nederland, zegt: ”Gebrek aan kwalitatieve goede kantoorruimte zal de komende jaren de kantorenmarkt in Nederland gaan bepalen. Amsterdam lijkt hierbij als eerste stad tegen de grenzen van haar groei aan te lopen. We zien een duidelijke terugval in opname van kantoorruimte in de hoofdstad in 2019 en tegelijkertijd vindt een groot deel van de opname plaats in nieuwbouw of gerenoveerde kantoorruimte met verder oplopende huurprijzen. Betaalbaarheid van kantoorruimte staat hiermee verder onder druk.

De huidige lange doorlooptijd door complexiteit van multifunctionele ontwikkeling, beperkte mogelijkheden tot uitgifte van gronden en regelgeving zal op korte termijn deze marktsituatie niet snel doen veranderen. Het biedt andere steden een echte kans om op deze ontwikkeling in te spelen. Dat kan door een aantrekkelijk vestigingsklimaat te creëren om nationale en internationale bedrijvigheid aan te trekken.”

Kantoorhuren blijven stijgen

Als gevolg van de grote vraag naar kantoren en het beperkte aanbod, stijgen de huren. De tophuur in de Amsterdamse Zuidas steeg in een jaar tijd met 7% naar 460 euro per m². In Rotterdam en Den Haag stegen de huren respectievelijk met 4% en 2% naar 245 euro per m² en 225 euro per m². Ook in andere grotere kantorensteden stegen de huurprijzen: in Eindhoven met 14% en in Zwolle met 11% naar 210 euro en 155 euro per m² respectievelijk.