Amsterdam,
08
juni
2016
|
16:28
Europe/Amsterdam

Winkelcentrum Heuvel Eindhoven behaalt BREEAM-NL Outstanding

Met 90,82% de hoogst behaalde score ooit op het onderdeel ‘Beheer’ in Nederland

De ambitie van CBRE Global Investors, om met Heuvel Eindhoven het meest duurzame, herontwikkelde winkelcentrum van Nederland neer te zetten, heeft haar vruchten afgeworpen. Samen met zusterorganisatie CBRE - verantwoordelijk voor het winkelcentrummanagement - is duurzaamheid een integraal onderdeel geweest van alle keuzes die tijdens de herontwikkeling en voor de exploitatie zijn gemaakt. Dit heeft geresulteerd in een BREEAM-NL In-Use Excellent score voor het onderdeel ‘Asset’ en een Outstanding score op het onderdeel ‘Beheer’. De score van 90,82% is de hoogst behaalde score ooit op het onderdeel ‘Beheer’ in Nederland, een unicum voor een winkelcentrum dat al 25 jaar bestaat. De DGBC heeft het certificaat tijdens de vastgoedbeurs PROVADA aan het projectteam van CBRE en CBRE Global Investors uitgereikt.

Resultaten duurzame keuzes
Tijdens de herontwikkeling van de Heuvel, die eind 2015 is afgerond, zijn leveranciers en aannemers steeds gevraagd het meest duurzame alternatief te leveren. Daarnaast heeft het management van het winkelcentrum gedurende de exploitatie toegewerkt naar een volledig inzicht in de efficiency van het gebouw en de installaties.
Dit heeft onder meer geleid tot:

  1. een reductie van het elektraverbruik met 32,6% en van het gasverbruik met 39,8%;

  2. een driemaal hogere lichtopbrengst tegen de helft van de oorspronkelijke energiekosten door gebruik van LED-verlichting;

  3. het aanbrengen van individuele watermeters waardoor het waterverbruik met 18% is afgenomen;

  4. de zeven gescheiden afvalstromen die optimaal kunnen worden gerecycled (papier, restafval, plastic, voedselresten, klein chemisch afval, glas, pallets en overige) en individuele afrekening per huurder, waardoor de hoeveelheid afval met 6% is afgenomen.

  5. het maken van duurzaamheidsafspraken met 80% van de ondernemers.


Voordelen BREEAM-NL In-Use verbetering
De voordelen van de BREEAM-NL In-Use verbetering hebben de volgende effecten op het management van de Heuvel:

  • de servicekosten zijn met 30% verlaagd en de efficiency van de operatie is verbeterd;
  • de vraag uit de markt om hoge service tegen lage kosten wordt vervuld, wat nieuwe huurders aantrekt;
  • de exploitatiekosten van het gebouw zijn verlaagd door efficiënter gebruik;
  • een verbetering van het woon-, werk en winkelklimaat voor bewoners, bezoekers en personeel;
  • de verhoging van maatschappelijk verantwoord bewustzijn bij de belegger, beheerder en winkeliers.

Naast de NRW Marketingprijs, de nominaties voor de ICSC Marketingprijs en de NRW Jaarprijs heeft het projectteam van CBRE en CBRE Global Investors nu ook op duurzaamheid een mooi resultaat behaald. Het Shopping Centre Management team van CBRE heeft in nauwe samenwerking met haar duurzaamheidsexperts en met het Asset Management team van CBRE Global Investors het verbeteringstraject doorlopen. De certificering van de Heuvel vindt nu voor de 4e keer plaats. In 2012 werd het centrum BREEAM-NL In-Use Very Good gecertificeerd, in 2013 Excellent op het onderdeel ‘Gebouw’ en in 2014 Excellent op het onderdeel ‘Beheer’.

Annemarie van Doorn, directeur van de Dutch Green Building Council, beheerder van het BREEAM-NL keurmerk: “Met deze prestatie door continu te verbeteren toont CBRE Global Investors haar leiderschap. Ze legt hiermee de lat voor het verduurzamen van bestaand vastgoed weer een stuk hoger. Een voorbeeld.”

De investeerders van CBRE Global Investors hechten veel waarde aan maatschappelijk verantwoord beleggen. De ambitie om de Heuvel het meest duurzame winkelcentrum van Nederland te laten worden, sluit hier naadloos op aan. De duurzaamheidsambitie van het Dutch Retail Fund (DRET) van CBRE Global Investors is nu vijf jaar op rij beloond met een Green Star vanuit GRESB. Volgens GRESB is het daarmee sinds 2009 het meest duurzame winkelfonds van Nederland en behoort het tot de 6% meest duurzame fondsen wereldwijd.