26
april
2012
|
00:00
Europe/Amsterdam

Winkelleegstand steeds meer locatiegebonden

Hoewel de koopbereidheid van consumenten nog altijd gering is en naar verwachting hun bestedingen niet of nauwelijks zullen toenemen, zullen sterke winkellocaties in de komende maanden hun gunstige positie binnen de winkelmarkt handhaven.

Dit blijkt uit de nieuwe MarketView Dutch Retail Market van CBRE. Als consumenten al geld uitgeven, doen zij dat in toenemende mate in de grotere winkelsteden. Hierdoor neemt in kleinere winkelsteden de winkelleegstand toe.

Deze polarisatie komt ook tot uitdrukking in de huurprijzen. De tophuren bleven in het afgelopen kwartaal stabiel, maar voor de Top 10 van Nederlandse winkelsteden is een bescheiden huurgroei op A1-winkellocaties in de loop van 2012 niet ondenkbaar. Op B- en C-locaties zullen de huurprijzen echter verder dalen.

Het valt op dat er ondanks de crisis nog steeds (startende) kleine winkeliers zijn die zoeken naar goedkope winkelruimte. Dit lijkt de reeds in 2011 waargenomen trend van een toenemend aantal kleine retailers en dienstverleners (kappers, schoonheidsspecialisten, etc.), te onderschrijven.

Op de beleggingsmarkt viel de activiteit sterk terug. Met een investeringsvolume van ten minste € 140 miljoen was de omzet 54,5% lager dan in 2011 Q1. Naast financieringsproblemen speelt de relatieve schaarste van eersteklas vastgoed een rol. Dit leidt mogelijk ook in de komende tijd tot verminderde activiteit op de beleggingsmarkt. Eveneens moet bedacht worden dat veel eersteklas winkelvastgoed inmiddels al in het bezit is van juist die beleggers die dit type winkelvastgoed zoeken.

MarketView Dutch Retail Market Q1 2012 MarketView Dutch Retail Market Q1 2012