Amsterdam,
05
juni
2018
|
11:51
Europe/Amsterdam

“2018 wordt recordjaar voor beleggingen in Rotterdamse kantoren”

De interesse van beleggers in Rotterdamse kantoorgebouwen neemt sterk toe. De belangstelling is zo groot dat CBRE voor 2018 een record aan beleggingstransacties verwacht. Beleggers anticiperen op de nieuwe balans tussen vraag en aanbod die aan het ontstaan is. Dit blijkt uit het meest recente rapport van de internationale vastgoedadviseur.

Op basis van gesloten en verwachte transacties voorziet CBRE dat het beleggingsvolume in Rotterdam dit jaar de EUR 1 miljard van het piekjaar 2016 zal overstijgen. Onder recent gesloten transacties vallen de Maastoren aan het Wilhelminaplein, het Unileverkantoor aan het Weena, Blaak 16 en het Groothandelsgebouw.

Dalende leegstand en krimpend aanbod

De groeiende interesse van beleggers komt onder meer door de modernisering van het kantorenvoorraad. Door renovaties en onttrekkingen van in onbruik geraakte gebouwen heeft de voorraad een flinke kwaliteitsimpuls gekregen. Hoewel de Rotterdamse kantorenmarkt een relatief hoge leegstand kent in vergelijking met andere Randsteden, is deze inmiddels gedaald van 18% in 2013 naar 14% in Q1 2018.

Herstel in de gebruikersmarkt

De belangstelling groeit mede door het herstel van de gebruikersmarkt. CBRE verwacht dat de voorzichtige groei in deze markt doorzet door een geleidelijke verandering van de huurderssamenstelling. Waar de kantorenmarkt van oudsher leunt op transport en industrie, zijn bedrijven in de zakelijke dienstverlening en tech sector in opkomst. Zij drukken hun stempel op de verhuurmarkt. De populariteit van serviced office operators zoals Spaces en CIC getuigt hier van. Ook gerenoveerde, moderne kantoorgebouwen profiteren van deze ontwikkeling. Deze gemoderniseerde gebouwen zijn succesvol in het aantrekken van huurders.

Marco Clarijs, Director Rotterdam Office
De Rotterdamse kantorenmarkt is bezig met een inhaalslag. De stad wordt steeds aantrekkelijker voor gebruikers en beleggers door betere voorzieningen, vernieuwde kantoren en een stijgend opleidingsniveau. Rotterdam is klaar om bedrijven van buiten de stad te huisvesten.
Marco Clarijs, Director Rotterdam Office

Verdere daling leegstand

CBRE verwacht dat de kantorenleegstand de komende jaren verder zal dalen, door voortzetting van transformaties en groeiende opname. Ook ontstaat er mogelijk meer interesse van bedrijven die door de krapte geen ruimte meer kunnen vinden in andere Randsteden. Als de markt hierdoor verder in balans komt, komt er ruimte voor nieuwbouw.

Eerste tekenen huurgroei

CBRE voorziet een huurgroei voor de A-klasse kantoren in Rotterdam. In deze categorie is er sprake van een relatief beperkte beschikbaarheid.

Het rapport over Rotterdam is hier te downloaden.

Over CBRE

Over CBRE Group, Inc.
CBRE Group, Inc. (NYSE:CBRE), een Fortune 500- en S&P 500-bedrijf met het hoofdkantoor in Dallas, is 's werelds grootste advies- en beleggingsbureau voor commercieel vastgoed (in termen van de omzet in 2023). De organisatie heeft meer dan 130.000 werknemers (inclusief werknemers van Turner & Townsend) en bedient klanten in meer dan 100 landen. CBRE biedt strategisch advies en begeleiding bij de aan- en verkoop en aan- en verhuur van vastgoed, corporate services, property-, facility en projectmanagement, taxaties, (her)ontwikkeling, investment management en research & consulting. Bezoek onze websites www.cbre.nl en www.cbre.com.