Amsterdam,
25
juli
2019
|
12:02
Europe/Amsterdam

'Vastgoedinvesteringen in Nederland nemen af'

Gezonde markt, maar groei wordt geremd door schaarste aan product

De Nederlandse vastgoedmarkt is zeer liquide, maar een gebrek aan aanbod om in te investeren beperkt verdere groei van de beleggingsmarkt. Dit blijkt uit de MidYear Outlook van vastgoedadviseur CBRE.

In de eerste helft van 2019 bedroeg de totale beleggingsomzet € 8,3 miljard - een daling van 24% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Er zijn minder objecten te koop aangeboden en dit heeft alle sectoren beïnvloed, met uitzondering van de zorgvastgoedmarkt en woningmarkt. In de woningmarkt werd het investeringsvolume gestuwd door de transactie van Heimstaden, dat een woningportefeuille van €1,4 miljard kocht van Round Hill.

Banken financieren minder vastgoed

Een andere verklaring voor de lagere investeringen is het feit dat Nederlandse grootbanken minder leningen verstrekken voor vastgoed. Financiering is hierdoor moeilijker geworden, wat vooral invloed heeft op beleggingen buiten het topsegment.

Geen nieuw recordjaar

Bart Verhelst, Executive Director Capital Markets
De afname in vastgoedinvesteringen is in lijn met wat we in januari voorspelden. De vraag naar vastgoed overstijgt structureel het aanbod. We verwachten wel een sterk tweede halfjaar, maar het totale beleggingsvolume zal lager uitvallen dan in 2018. 2019 wordt nog steeds een goed beleggingsjaar, maar geen nieuw recordjaar.
Bart Verhelst, Executive Director Capital Markets

Highlights per sector

Kantoren

De kantorenmarkt is gezond. Veel structurele leegstand is getransformeerd en oude kantoren zijn gerenoveerd. Samen met de veelal stijgende verhuurvolumes, heeft dit geleid tot lage leegstand in de meeste steden. Nieuwbouwontwikkelingen komen maar langzaam op gang. Op korte termijn zullen huurprijzen dan ook blijven stijgen. Amsterdam steekt daarbij sterk af bij de andere steden met de laagste leegstand, hoogste opnamevolume en hoogste huurniveaus. Vergelijkbare trends zijn echter ook te zien in de overige G4 steden en de grotere steden buiten de Randstad, zoals Eindhoven, Den Bosch en Amersfoort.

Woningmarkt

Er is een aanhoudend woningtekort in grote en middelgrote steden, waarbij lokale (gemeentelijke) regelgeving impact heeft op de woningmarkt. Nieuwbouwtransacties vertragen door regelgeving, doorlooptijden van vergunningen en stijgende bouwkosten.

Winkelmarkt

Door de groei van e-commerce en veranderd consumentengedrag is er een overaanbod van winkelmeters. In 2023 zal zo’n 25% van de winkelmeters overbodig zijn. Er liggen specifieke kansen voor beleggers en winkeliers. Voor een meer diepgaande analyse van de Nederlandse winkelmarkt, zie CBRE's "Werk aan de Winkel’.

Logistiek

Het leegstandsniveau van logistieke ruimte is historisch laag (3,5%). Er is grote vraag naar distributiecentra in centrale, logistieke knooppunten. Het hoge aantal nieuwbouwontwikkelingen heeft nog niet tot hogere leegstand geleid. Wel drukken de nieuwbouwontwikkelingen de huurgroei. Eindgebruikers zijn zich bewust van hun onderhandelingspositie met ontwikkelaars en beleggers, wat mogelijke huurgroei vermindert.

Zorgvastgoed

Voor zorgvastgoed wordt een nieuw recordjaar verwacht. De markt profiteert van demografische trends en veranderende regelgeving. Zorgaanbieders concentreren zich op hun kernactiviteiten en verkopen vastgoed of besteden vastgoedactiviteiten uit. Dit stelt de markt verder open. Een diepgaande analyse van de Nederlandse zorgvastgoedmarkt is hier te vinden.

Volledig rapport

De volledige Outlook Update van CBRE is hier te downloaden. De ontwikkelingen zijn in lijn met CBRE’s verwachtingen voor de Nederlandse vastgoedmarkt, zoals te lezen in haar jaarlijkse Real Estate Outlook rapport.

Over CBRE

Over CBRE Group, Inc.
CBRE Group, Inc. (NYSE:CBRE), een Fortune 500- en S&P 500-bedrijf met het hoofdkantoor in Dallas, is 's werelds grootste advies- en beleggingsbureau voor commercieel vastgoed (in termen van de omzet in 2023). De organisatie heeft meer dan 130.000 werknemers (inclusief werknemers van Turner & Townsend) en bedient klanten in meer dan 100 landen. CBRE biedt strategisch advies en begeleiding bij de aan- en verkoop en aan- en verhuur van vastgoed, corporate services, property-, facility en projectmanagement, taxaties, (her)ontwikkeling, investment management en research & consulting. Bezoek onze websites www.cbre.nl en www.cbre.com.