Amsterdam,
17
september
2015
|
11:36
Europe/Amsterdam

Dudok Wonen stelt CBRE aan als taxateur

Dudok Wonen heeft CBRE aangesteld als taxateur voor de jaarlijkse waardering van haar gehele vastgoedportefeuille. Het gaat daarbij om de portefeuille van ruim 6.000 woningen, bedrijfs- en zorgvastgoed. CBRE is een relatieve nieuwkomer voor het jaarlijks waarderen van woningcorporatieportefeuilles voor de jaarrekening maar kan inmiddels een groot aantal woningcorporaties tot haar vaste opdrachtgevers rekenen. Het sectorteam Residential dat binnen CBRE Valuation Advisory gespecialiseerd is in woningtaxaties en de lead heeft bij deze opdracht bestaat uit specialisten die afkomstig zijn uit zowel de beleggingsmarkt als de corporatiewereld.

Het vastgoed van woningcorporaties wordt vanaf 2016 verplicht gewaardeerd op marktwaarde. Daarbij bestaat de keuze voor een modelmatige waardering op basis van vaste voorgeschreven regels, de zogenoemde basisversie, of een uitgebreidere full-versie.

Ontwikkelingen in de corporatiesector hebben aanleiding gegeven tot deze verplichte waarderingswijze. Onze jarenlange ervaring met het waarderen van vastgoedportefeuilles voor commerciële beleggers nemen wij mee richting de corporatiesector. Wij zien een sterke wens bij de “koplopers” onder de corporaties om te kunnen sturen op een goede waardering en het beleggingsrendement. De keuze voor een full waardering ligt voor de hand bij een verdere professionalisering van het asset management van woningcorporaties. Naast een zorgvuldige taxatieprocedure hebben wij de overdracht van kennis hoog in het vaandel staan. Wij denken graag mee over de inrichting van de taxatiecyclus en taxatiesoftware en voorzien onze opdrachtgevers van de meest recente marktinformatie door middel van presentaties en informatiesessies op maat.
Pieter Broumels, Director Valuation Advisory
Voor Dudok Wonen is een goede marktwaardering al een aantal jaar een basisvoorwaarde. Hierdoor kunnen we sturen op rendement en inzicht krijgen in het benodigde budget om onze maatschappelijke doelstellingen te kunnen realiseren. In CBRE denken wij de juiste partner te hebben gevonden om hierin verder te professionaliseren.
Michel Nouse, portefeuillemanager bij Dudok Wonen
Over CBRE

Over CBRE Group, Inc.
CBRE Group, Inc. (NYSE:CBRE), een Fortune 500- en S&P 500-bedrijf met het hoofdkantoor in Dallas, is 's werelds grootste advies- en beleggingsbureau voor commercieel vastgoed (in termen van de omzet in 2023). De organisatie heeft meer dan 130.000 werknemers (inclusief werknemers van Turner & Townsend) en bedient klanten in meer dan 100 landen. CBRE biedt strategisch advies en begeleiding bij de aan- en verkoop en aan- en verhuur van vastgoed, corporate services, property-, facility en projectmanagement, taxaties, (her)ontwikkeling, investment management en research & consulting. Bezoek onze websites www.cbre.nl en www.cbre.com.