Amsterdam,
19
januari
2017
|
15:45
Europe/Amsterdam

Negatieve retail trend doorbroken

Marktverwachting 2017: Beleggingen winkelvastgoed nemen vlucht

Het beleggingsvolume in winkelvastgoed in Nederland gaat in 2017 flink toenemen. Dat verwacht internationaal vastgoedadviseur CBRE op basis van de economische fundamenten en de ontwikkelingen in de retail- en bredere vastgoedmarkt in Nederland. Nu op de retail gebruikersmarkt de meeste pijn op het gebied van faillissementen is genomen, verwacht CBRE dat een bredere groep beleggers het weer aandurft om in winkelvastgoed te investeren. Het prijsniveau van winkelvastgoed is relatief gunstig ten opzichte van de kantoren- en logistieke markt en de onderliggende fundamenten zijn aan de beterende hand. CBRE presenteert deze en andere verwachtingen in de Real Estate Market Outlook 2017 – een overzicht en vooruitblik op de commerciële vastgoedmarkt - die op donderdag 19 januari is gepresenteerd.

De Nederlandse winkelmarkt is in transitie. Door het toenemende belang van online winkelen heeft het consumptiegedrag nieuwe vormen aangenomen. Retailers zien zichzelf genoodzaakt om hun fysieke winkels in lijn met deze ontwikkeling te innoveren. In 2016 werd als gevolg een groei van de particuliere consumptie en winkelverkopen geregistreerd.

Retail
Vergeleken met andere Europese markten zijn de rendementen in de retail markt gunstig en is het sentiment positief. Bovendien zijn de macro-economische verwachtingen optimistisch. De particuliere consumptie stijgt met 2,1% en het consumentenvertrouwen is in negen jaar niet zo hoog geweest (Centraal Planbureau, december 2016). De sterke groei van de huizenmarkt vormt een van de voornaamste oorzaken van het toegenomen vertrouwen en is een stimulans voor toenemende bestedingen. Een verwachte toename van de inflatie in 2017 zou dit effect wel enigszins kunnen temperen.

Krijn Taconis, Executive Director Retail
We zien dat institutionele beleggers veel interesse tonen in winkels op A1-locaties waarvan het aanbod relatief schaars is. Ook wijkwinkelcentra met een lokaal verzorgingsgebied en een grote convenience component kunnen in 2017 op belangstelling rekenen van beleggers. Private equity partijen tonen met name interesse in complexe transacties waar verder weinig markt voor is, zoals winkelvastgoed met gedeeld eigendom en hoge leegstand. Dit type vastgoed is veelal gunstig geprijsd en geeft hen de mogelijkheid dit te optimaliseren en opnieuw te verhuren. Op de huurmarkt valt op dat na een golf van grootschalige transacties de vraag naar kleinere winkelmetrages weer aan het toenemen is. Regionale en lokale merken presteren relatief goed en zijn van plan om met behulp van kleinere units uit te breiden.
Krijn Taconis, Executive Director Retail

Kantoren
Ook de Nederlandse kantorenmarkt profiteert in 2017 van een groeiend zakelijk vertrouwen en toegenomen activiteit op de arbeidsmarkt. De verwachting is dat kantoor gerelateerde werkgelegenheid tot 2020 met 1,5% per jaar groeit, wat gelijk staat aan 224.000 extra kantoorbanen in Nederland (Oxford Economics).
2017 zal ook het jaar worden van verschillen tussen de regionale markten. Vooral in Amsterdam wordt de beschikbare kantoorruimte schaars. De gemeente is (nog) niet voornemens om haar restrictieve ontwikkelings/gronduitgiftebeleid aan te passen en doordat de toenemende vraag het aanbod in sommige gebieden al overstijgt, wordt kantoorruimte huren hier snel duurder. In de andere steden in de Randstad is dit scenario minder waarschijnlijk, hier zijn nog kantoormeters beschikbaar.

Nederlandse beleggers
Na recordjaar 2016 - waarin CBRE berekende dat €13,5 miljard in Nederlands vastgoed werd belegd - is er nog steeds veel binnen- en buitenlands kapitaal beschikbaar.

Bart Verhelst, Executive Director Capital Markets, CBRE
Nederland blijft voor risicomijdende beleggers een veilige haven door de gezonde economie en de gunstige rendementen. In 2017 verwachten wij dan ook weer een sterk beleggingsjaar. Investeerders uit Azië zullen erg actief blijven en opvallend is de terugkeer van Nederlandse beleggers, zij zullen zich in 2017 nog nadrukkelijker gaan roeren in de markt.
Bart Verhelst, Executive Director Capital Markets, CBRE

Risico’s
De ontwikkelingen in de commerciële vastgoedmarkt zijn volgens CBRE niet helemaal vrij van risico’s. Hoewel (geo)politieke gebeurtenissen doorgaans geen invloed hebben op de cyclus van de wereldeconomie en de vastgoedmarkt, kan onzekerheid in de desbetreffende landen wel zichtbaar impact hebben.In Nederland kunnen de verkiezingen in maart onduidelijkheid veroorzaken. Daarnaast zijn mogelijke risico’s het krapper wordende aanbod in het topsegment en de oplopende lange rente. Hoewel het verschil tussen het rendement dat op goed vastgoed wordt gemaakt en dat op tienjaarsobligaties van stabiele landen kleiner wordt, blijft het enorm in historisch perspectief.

CBRE Nederland heeft op 19 januari 2017 zijn Real Estate Market Outlook 2017 gepresenteerd waarbij de focus ligt op de verwachtingen voor de commerciële vastgoedmarkt in Nederland voor het komende jaar.

 

Over CBRE

Over CBRE Group, Inc.
CBRE Group, Inc. (NYSE:CBRE), een Fortune 500- en S&P 500-bedrijf met het hoofdkantoor in Dallas, is 's werelds grootste advies- en beleggingsbureau voor commercieel vastgoed (in termen van de omzet in 2023). De organisatie heeft meer dan 130.000 werknemers (inclusief werknemers van Turner & Townsend) en bedient klanten in meer dan 100 landen. CBRE biedt strategisch advies en begeleiding bij de aan- en verkoop en aan- en verhuur van vastgoed, corporate services, property-, facility en projectmanagement, taxaties, (her)ontwikkeling, investment management en research & consulting. Bezoek onze websites www.cbre.nl en www.cbre.com.