Amsterdam,
03
juli
2018
|
09:31
Europe/Amsterdam

Stresstest: Nederlandse kantorenmarkt is crisisbestendig

Sterke stijging van huurprijzen verwacht in hele kantorenmarkt

De kantorenmarkt in de vijf grootste steden is sterker dan ooit en bestand tegen een eventuele recessie. Bij een economische terugval waarbij de vraag naar kantoorruimte krimpt, zal er geen of weinig impact zijn op de verhouding vraag/aanbod in de markt. Op basis van de huidige situatie zullen de huurprijzen van kantoren de komende jaren sterk stijgen, zelfs bij een economische terugval. Dit blijkt uit een stresstest door internationaal vastgoedadviseur CBRE.

CBRE onderzocht de effecten van een eventuele economische recessie in de komende drie jaar. Ze vergeleek de huidige markt met de situatie in 2007, voordat de crisis uitbrak, en de daarop volgende periode (2008-2014). In die jaren was er weinig vraag, in combinatie met groeiende leegstand en aanbod. De vergelijking laat zien dat de huidige markt veel gezonder is dan aan de vooravond van de crisis in 2007. Bij een recessie zal het leegstandsniveau niet dalen naar het dieptepunt in 2014.

Sterke huurgroei verwacht

Doordat de vraag naar kantoorruimte de komende jaren groter is dan (nieuw) aanbod en kantoorgebruikers vooral interesse hebben in moderne gebouwen, zullen de huurprijzen sterk stijgen over de gehele breedte van de kantorenmarkt. Kantoren op ‘prime locaties’ worden daardoor steeds minder betaalbaar voor bedrijven.

Opvallend is Amsterdam, waar de leegstand naar verwachting verder zal dalen naar een historisch laag niveau. Rotterdam is echter een uitzondering in de analyse. De leegstand was lager in 2007 dan nu, door het vertrek van bedrijven uit de financiële sector tijdens de crisisjaren. Maar ook in Rotterdam zal naar alle waarschijnlijkheid de leegstand de komende jaren door transformaties verder dalen. De verschillende vraag/aanbodverhoudingen leiden er echter toe dat iedere stad zijn eigen uitdagingen heeft.

Positionering steden van groter belang

De stijging van huurprijzen biedt volgens CBRE kansen voor andere steden dan Amsterdam.

Rudolf de Boer, Managing Director
De uitkomst klopt met ons beeld dat de Nederlandse kantorenmarkt zich in de breedte sterk ontwikkelt. De bedrijvigheid in de regio Amsterdam is het sterkst gegroeid, maar loopt nu tegen haar grenzen aan. Kantoorgebruikers gaan zich richten op andere steden. Daarom is het voor die steden belangrijk zich duidelijker positioneren, door goed te kijken wat bedrijven nodig hebben.
Rudolf de Boer, Managing Director

Hij vervolgt:

Rudolf de Boer, Managing Director
Eindhoven is een goed voorbeeld van een stad die een duidelijk profiel heeft opgebouwd met de ontwikkeling van de high-techcampus, en op het gebied van de maakindustrie. Andere steden zouden hun positionering ook verder moeten ontwikkelen om te profiteren van economische groei.
Rudolf de Boer, Managing Director

Geen Nieuw-Amsterdam

Volgens CBRE wordt het profiel van steden steeds belangrijker bij de keuze van bedrijven om zich te vestigen. Ook voor bewoners is de herkenbaarheid en de identiteit van een stad van belang.

Rudolf de Boer, Managing Director
Ik plaats kanttekeningen bij het plan voor “Nieuw-Amsterdam” dat pleit voor één bestuur voor de vijf grote steden. De stem en betrokkenheid van de bewoner wordt namelijk steeds belangrijker, zeker ook bij stedelijke ontwikkeling, waarin werken en wonen steeds vaker wordt gemengd. Dat zie je aan de groeiende winst van de lokale partijen tijdens de gemeentelijke verkiezingen. De diverse karakters van steden is juist een kracht. Met de komst van één bestuur voor Nieuw-Amsterdam zou je eerder een stap terug doen dan vooruit.
Rudolf de Boer, Managing Director

Voor de stresstest vergeleek CBRE de relevante factoren voor de verhouding in vraag en aanbod. Hierbij keek zij naar de huidige kantorenvoorraad, de ontwikkelingsvoorraad en beschikbaarheid, de opname en de leegstand.

Over CBRE

Over CBRE Group, Inc.
CBRE Group, Inc. (NYSE:CBRE), een Fortune 500- en S&P 500-bedrijf met het hoofdkantoor in Dallas, is 's werelds grootste advies- en beleggingsbureau voor commercieel vastgoed (in termen van de omzet in 2023). De organisatie heeft meer dan 130.000 werknemers (inclusief werknemers van Turner & Townsend) en bedient klanten in meer dan 100 landen. CBRE biedt strategisch advies en begeleiding bij de aan- en verkoop en aan- en verhuur van vastgoed, corporate services, property-, facility en projectmanagement, taxaties, (her)ontwikkeling, investment management en research & consulting. Bezoek onze websites www.cbre.nl en www.cbre.com.