Amsterdam,
24
november
2014
|
10:27
Europe/Amsterdam

Zeer sterke groei woningbeleggingen

De Nederlandse beleggingsmarkt voor woningen heeft in het afgelopen halfjaar een enorme groei doorgemaakt door de grootschalige toetreding van buitenlandse kopers en een aanwas van nieuwe financiers. Dit blijkt uit de nieuwste MarketView over de woningmarkt van vastgoedadviseur CBRE.

De Nederlandse woningmarkt is onmiskenbaar in de herstelfase beland, maar dit herstel is zeer ongelijk verdeeld en met name geconcentreerd in de noordvleugel van de Randstad. In een reactie op de krappe marktomstandigheden in die regio vinden er, met name in Amsterdam, nieuwbouwontwikkelingen en transformaties plaats die gericht zijn op het middensegment van de geliberaliseerde huurmarkt. Deze projecten zin vrijwel allemaal aan de rand van de binnenstad op multifunctionele woon/werklocaties gesitueerd, een indicatie van de verdere verweving van wonen, werken, winkelen en leisure in Nederland.

Een belangrijke impuls wordt daarnaast gegeven door het overheidsingrijpen op de markt. De inkomensafhankelijke huurverhogingen hebben zowel in 2014 als in 2013 tot een gemiddelde huurstijging van boven de 4% geleid en ook de recente aankondiging om de WOZ-waarde te laten meetellen bij het bepalen van de maximale huur zal huurders naar verwachting richting de vrije sector bewegen.

De beleggingsmarkt voor woningen noteerde in de eerste drie kwartalen van 2014 een recordvolume. In totaal werd ruim € 1,8 miljard belegd, een stijging van meer dan 230% op jaarbasis. Opvallend is het feit dat institutionele investment managers weer zijn gaan aankopen, waar zij de afgelopen jaren juist voor het grootste aanbod aan de verkoopkant zorgden. Zij worden echter overschaduwd door de massale toetreding van buitenlandse partijen, met de aankoop van de Vestia portefeuille door Patrizia als voorlopig hoogtepunt. Deze kopers worden gefaciliteerd door een steeds betere beschikbaarheid van vreemd vermogen, die wordt aangezwengeld door nieuwe toetreders op de markt. De verkoopkant zal, naast nieuwbouwcomplexen, steeds meer bestaan uit portefeuilles van woningcorporaties.

De Netherlands Residential MarketView is te downloaden in de rechter kolom.
Op vrijdagochtend 21 november heeft Machiel Wolters, Director Research and Consulting, op BNR radio een korte toelichting gegeven op woning beleggingsmarkt in Nederland.

Buitenlandse investeerders nemen intrek in Nederlandse huizenmarkt

21
nov
2014
www.bnr.nl