Amsterdam,
14
juli
2021
|
08:57
Europe/Amsterdam

Groei e-commerce: 1,2 miljoen m² extra logistieke ruimte nodig in 2025

Aandeel internetverkopen groeit komende jaren met 8,6 procentpunt

De groei van e-commerce blijft stijgen. In 2025 gaat 26,4% van alle detailhandelverkopen naar verwachting via internet, in 2020 was dit 17,8%: een stijging van 8,6 procentpunt. Dit heeft invloed op de vraag naar logistiek vastgoed. De komende jaren moet er in Nederland 1,2 miljoen m² aan logistieke ruimte bijkomen om de groei te kunnen bijbenen, berekende internationale vastgoedadviseur CBRE in haar Global E-Commerce Outlook. Het effect op beleggingen in logistiek vastgoed is nu al zichtbaar; afgelopen halfjaar werd er een recordbedrag belegd van 1,8 miljard euro.

1,2 miljoen m² extra logistieke ruimte nodig

Volgens berekeningen van CBRE is er de komende tijd 1,2 miljoen m² aan extra logistieke ruimte nodig in Nederland. “We zien dat een toename in het aantal internetverkopen ter waarde van een miljard euro zich gemiddeld vertaalt in een vraag naar 110.000 m² logistieke ruimte. In 2020 lag de waarde van e-commerce in Nederland op 19,7 miljard euro. Naar verwachting zal dit de komende jaren met 10,8 miljard euro toenemen, met als gevolg dat er zo’n 1,2 miljoen m² aan logistieke ruimte extra nodig zal zijn,” vertelt Melissa Verhoef, Senior Research Analyst bij CBRE.

Bouwuitdaging

“Het kapitaal en de wens om te investeren in nieuwbouw of renovatie van logistiek vastgoed is er zeker,” stelt Jim Orsel, Director Industrial & Logistics bij CBRE. “Desondanks wordt het een enorme uitdaging voor ontwikkelaars, beleggers en gemeenten om aan de vraag te gaan voldoen. Knelpunten liggen onder andere bij de gebruiksbestemming en de schaarste van ruimte, de stroomcapaciteit, de stikstofeisen en andere strenger wordende duurzaamheidseisen. We verwachten dat dit in de praktijk leidt tot meer, kleinschalige logistieke ruimte bij de steden, zodat producten zo efficiënt mogelijk en met elektrische voertuigen bezorgd kunnen worden. Daarnaast zijn er meer grotere en moderne hallen nodig, omdat werkprocessen steeds verder geautomatiseerd worden.”

Hogere huren

“We zien nu al dat de toegenomen vraag zorgt voor prijs- en huurstijgingen,” vertelt Orsel. “De huren lopen in alle prijscategorieën op, en we verwachten dat deze trend in heel Nederland doorzet de komende jaren. We zien ook dat de huurincentives afnemen, wat vaak een signaal is van stijgende huurprijzen.”

Record beleggingen in logistiek vastgoed

Door de pandemie steeg het aantal online verkopen sinds april 2020 structureel. Dit is terug te zien op de logistieke vastgoedmarkt, die als een van de sterke sectoren uit de bus kwam tijdens de pandemie. Het beleggingsvolume steeg met 64% van 2,5 miljard euro in 2019 naar 4 miljard euro in 2020, een record in deze sector. In de eerste helft van 2021 breekt het beleggingsvolume opnieuw een record met 1,8 miljard euro – een stijging van 16,8% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Naar verwachting komt het volume over heel 2021 rond de 4 miljard euro uit.

Hoofdfactoren groei e-commerce

De voorspellingen in het rapport zijn gebaseerd op bevindingen in 43 landen, waarbij per land werd gekeken naar de aanwezigheid van 27 zogenaamde e-commerce drivers op het gebied van demografie, cultuur, internetgebruik en digitale infrastructuur. De zes hoofdfactoren:

  • het percentage van de bevolking dat in steden woont;
  • de digitale vaardigheden van de bevolking;
  • de verhouding tussen online en offline verkopen;
  • het gebruik van elektronische betaalmiddelen;
  • de aanwezigheid van een dominante e-commerce-partij;
  • het aantal internetabonnementen.