Amsterdam,
19
oktober
2023
|
08:00
Europe/Amsterdam

Liquiditeit komt voorzichtig terug op de beleggingsmarkt

Investeringen in nieuwbouwwoningen dalen met 73%

Media Contact: Irene Martini

In het derde kwartaal van 2023 werd er voor €2,3 miljard in vastgoed belegd, een stijging van 28% t.o.v. het tweede kwartaal. Door terugvallende inflatie en stabiliserende rentes zijn er weer partijen actief in vastgoed investeringen. Liquiditeit lijkt daarmee in enige mate terug te komen, hoewel partijen zich nog wel erg voorzichtig en afwachtend opstellen. 

In de allocatie van investeringen in kantoorvastgoed kan voorzichtig worden gesproken over en trendbreuk. Meest opvallend is echter de terugval van het beleggingsvolume op de nieuwbouwwoning-beleggingsmarkt, een daling van 73% t.o.v. vorig jaar. Dit constateert CBRE Nederland, onderdeel van het beursgenoteerde CBRE Group, 's werelds grootste adviesbureau voor vastgoed, op basis van de derde kwartaalcijfers van 2023.

Totale belggingsvolume Q1-Q3

Hoewel het derde kwartaal historisch gezien altijd beter presteert dan de twee voorgaande kwartalen, merkt CBRE dit jaar op dat de daling van het beleggingsvolume in vergelijking met vorig jaar minder scherp is. In het eerste kwartaal van 2023 werd 63% minder geïnvesteerd ten opzichte van het jaar daarvoor. In het derde kwartaal van 2023 is dit beperkt tot 48%. 

Liquiditeit lijkt daarmee in enige mate terug te komen, hoewel op een (veel) lagerprijsniveau. CBRE ziet de markt licht aantrekken nu de inflatie lijkt terug te vallen en de rentes stabiliseren. Er zijn voornamelijk kopende partijen actief die in de afgelopen periode veel liquiditeit hebben opgehaald om in vastgoed te investeren.

Allocatie van investeringen in kantoorvastgoed nog altijd historisch laag 
CBRE ziet dat het aantal kantoorbeleggingen als aandeel van het totaal aantal beleggingen historisch laag is. Slechts 15,8% van het geïnvesteerde volume is geïnvesteerd in kantoorvastgoed. Langjarig lag dit aandeel op 30%, waardoor duidelijk sprake is van een trendbreuk, die al was ingezet gedurende de coronapandemie. Vooral de forse waardedaling en de onzekerheid rondom hybride werken spelen hierin een belangrijke rol. Toch kan worden afgevraagd of de veranderde risicoperceptie van een kantoorbelegging wel op zijn plaats is, als naar de exploitatieresultaten van kantoorvastgoed wordt gekeken. 

Investeringen in nieuwbouwwoningen drogen op 
Het meest opvallend is de enorme terugval in het beleggingsvolume op de nieuwbouwwoning-beleggingsmarkt, zo’n 73% ten opzichte van vorig jaar. Dit is te verklaren door het hogere vereiste rendement op deze investeringen, mede door de gestegen bouwkosten en strenge (betaalbare) bouwprogramma’s waar projectontwikkelaars mee te maken hebben.

Een aanpassing of verruiming van woningbouwprogramma’s kan gedaalde prijsvorming compenseren. Echter is in de praktijk zichtbaar dat dit nog maar zelden in samenspraak met de gemeente kan worden doorgevoerd. Om de woningbouwsector schokbestendiger te maken en de financiële haalbaarheid van projecten te verbeteren in economisch wisselvallige tijden is er een meer flexibele houding met betrekking tot het betaalbaarheidsprogramma nodig.

Beleggingsvolume nieuwbouwwoningen

Koper hanteert steeds vaker ‘uitpondstrategie’ 
Bij beleggingen op bestaande woningcomplexen is de dynamiek een stuk minder teruggevallen. Hier ligt het beleggingsvolume 44% lager, ten opzichte van nieuwbouw waar het transactievolume maar liefst 67% lager ligt. Binnen deze deelmarkt is echter een duidelijke verandering zichtbaar in het type koper. Ingegeven door de gestegen rentes, gedaalde beleggingswaarde en de nog altijd dreigende regulering, zijn het vooral beleggers die op basis van een ‘uitpondstrategie’ bestaande woningcomplexen kopen. 

Verwachtingen 
Beleggers die een ‘uitpondstrategie’ hanteren hebben het streven de woningen op termijn individueel te verkopen op de koopwoningmarkt. De forse stijging van beleggers die middels deze strategie woningcomplexen aankoopt geeft aan dat er in de komende jaren nog veel meer woningen de huurwoningmarkt gaan verlaten. Dit is mede ingegeven door een sterk verslechterd investeringsklimaat waarbij het doorexploiteren van huurwoningen in verhouding onvoldoende rendement brengt ten opzichte van het individueel verkopen van huurwoningen op de koopwoningmarkt. Bij het voortzetten van deze trend zullen de komende jaren nog enkele duizenden woningen aan de huurmarkt worden onttrokken.

Boilerplate

Over CBRE Group, Inc.
CBRE Group, Inc. (NYSE:CBRE), een Fortune 500- en S&P 500-bedrijf met het hoofdkantoor in Dallas, is 's werelds grootste advies- en beleggingsbureau voor commercieel vastgoed (in termen van de omzet in 2023). De organisatie heeft meer dan 130.000 werknemers (inclusief werknemers van Turner & Townsend) en bedient klanten in meer dan 100 landen. CBRE biedt strategisch advies en begeleiding bij de aan- en verkoop en aan- en verhuur van vastgoed, corporate services, property-, facility en projectmanagement, taxaties, (her)ontwikkeling, investment management en research & consulting. Bezoek onze websites www.cbre.nl en www.cbre.com.

Gerelateerd nieuws

11
april
2024
| 08:07 Europe/Amsterdam

In het eerste kwartaal van 2024 werd bijna € 2 miljard belegd in commercieel vastgoed. Dit is een stijging van 43% ten opzichte van het eerste kwartaal in 2023, maar ligt 47% onder het langjarig-gemiddelde. Daarmee constateert

30
maart
2024
| 10:00 Europe/Amsterdam

Huurwoningen worden, al enkele kwartalen, door verhuurders steeds vaker verkocht aan particuliere eigenaren (genaamd uitponden). Als gevolg slinkt het krappe huuraanbod, met steeds minder opties voor woningzoekenden. Demissionair

25
januari
2024
| 10:10 Europe/Amsterdam

Het komende jaar ontstaat er weer meer dynamiek op de vastgoedmarkt. In 2024 bedraagt het verwachte beleggingsvolume in commercieel vastgoed €9,5 miljard. Deze stijging van ruim 18% markeert het omslagpunt naar groei. Dat blijkt uit het

20
november
2023
| 08:34 Europe/Amsterdam

Uit nieuw onderzoek van CBRE blijkt dat de private Nederlandse huurwoningvoorraad met 13% zal dalen, als gevolg van beleids- en wetswijzigingen die het investeringsklimaat ernstig