Amsterdam,
19
juni
2023
|
09:54
Europe/Amsterdam

Tekort studentenhuisvesting blijft oplopen: 14 studentenkamers beschikbaar per 100 studenten

Media Contact: Irene Martini

Met een van de hardst groeiende studentenpopulaties van Europa loopt het tekort aan studentenhuisvesting in Nederland verder op. Voor 86% van de studenten is er geen passende woonruimte beschikbaar. Bezettingsgraden in studentencomplexen liggen op 99%, met lange onderliggende wachtlijsten. Dit blijkt uit een recente publicatie over studentenhuisvesting in Europa, aangevuld door bevindingen van de Nederlandse markt door vastgoedadviseur CBRE.

De hoge kwaliteit van onderwijs, het grote aanbod aan Engelse programma's, en de relatief betaalbare collegegelden hebben het Nederlandse hoger onderwijs de afgelopen paar jaar een magneet gemaakt voor internationale studenten. Hoewel de regering vorig jaar een actieplan ter bevordering van meer studentenwoningen lanceerde, bevat deze weinig concrete stimulansregelingen voor de ontwikkeling van nieuwe studentenwoningen, waardoor en de problematiek rondom het huisvesten van studenten blijft.

Tegelijkertijd hebben nieuwe overheidsmaatregelen voor de middenhuur en het box 3 belastingregime een drukkend effect op het huidige aanbod van huurwoningen in Nederland. Het wegvallen van woningen in de reguliere huurmarkt zal de druk op studentenwoningen verder doen toenemen. Dit is een zeer nadelige ontwikkeling voor studenten die naast de nauwelijks beschikbare studentenhuisvesting zijn aangewezen op de reguliere huurmarkt.

De nieuwbouw van studentenwoningen zal het verminderde aanbod in de reguliere markt ook amper kunnen opvangen. Zelfs wanneer alle plannen in de huidige pijplijn van studentenwoningen tot volle wasdom zullen komen, zal er slechts 1 studentenkamer op 100 studenten bijkomen.

Investeringsklimaat
Het Nederlandse investeringsvolume in studentenhuisvesting blijft achter in vergelijking met het Europese gemiddelde, terwijl de groei van de studentenpopulatie juist onevenredig groeit.

Investeringsvolume

De grote vraag naar studentenwoningen zorgt voor een sterk onderliggend fundament voor investeringen. Zo constateerde CBRE dat in het turbulente 2022 over heel Europa recordbedragen geïnvesteerd werden in studentenwoningen, waar investeringen in het reguliere woonproduct juist een lichte dip zagen ten opzichte van de jaren 2020 en 2021.

Thomas Westerhof, Head of Residential Investment bij CBRE: “Het gebrek aan geschikte huisvesting voor nationaal en internationaal talent kan de concurrentiepositie van Nederland op termijn doen verslechteren. Daarom is het ook van groot economisch belang om meer ruimte de bieden aan de bouw van studentenhuisvesting, bijvoorbeeld ook op de verschillende scienceparken in Nederland die fungeren als motor van innovatie en groei.” Een gunstig investeringsklimaat is essentieel voor de bouw van nieuwe studentenwoningen specifiek, en woningen in het algemeen.

Boilerplate

Over CBRE Group, Inc.
CBRE Group, Inc. (NYSE:CBRE), een Fortune 500- en S&P 500-bedrijf met het hoofdkantoor in Dallas, is 's werelds grootste advies- en beleggingsbureau voor commercieel vastgoed (in termen van de omzet in 2023). De organisatie heeft meer dan 130.000 werknemers (inclusief werknemers van Turner & Townsend) en bedient klanten in meer dan 100 landen. CBRE biedt strategisch advies en begeleiding bij de aan- en verkoop en aan- en verhuur van vastgoed, corporate services, property-, facility en projectmanagement, taxaties, (her)ontwikkeling, investment management en research & consulting. Bezoek onze websites www.cbre.nl en www.cbre.com.

Gerelateerd nieuws

15
december
2022
| 10:04 Europe/Amsterdam
Het logistieke landschap is de afgelopen jaren veranderd. Tijdens de coronapandemie rezen online bestellingen van consumenten door het dak en vulden de straten zich met bezorgers om pakketten te leveren en retouren op te halen. Vanuit het oogpunt
01
december
2022
| 10:44 Europe/Amsterdam
Grootschalige opslaglocaties en distributiecentra drukken steeds meer hun stempel op het Nederlandse landschap. Die 'verdozing' gaat ten koste van de natuur en, volgens sommigen, ons prettige uitzicht. Een begrijpelijke klacht, die gevoed wordt door
04
oktober
2022
| 13:11 Europe/Amsterdam
Afgelopen week vierden we CBRE´s eigen Inclusion Fest. Een week waarin we op een open en laagdrempelige manier met collega’s in gesprek gingen over gelijke kansen en jezelf zijn op het werk. Uit recent eigen onderzoek blijkt dat medewerkers al heel
22
september
2022
| 15:41 Europe/Amsterdam
De Nederlandse woonzorg staat voor een grote maatschappelijke opgave. De capaciteit en kwaliteit moeten enorm omhoog. Bovendien moet de sector ingrijpend verduurzamen. CBRE deed uitgebreid onderzoek om de situatie in kaart te brengen én oplossingen