Den Haag,
14
mei
2020
|
12:29
Europe/Amsterdam

Haagse kantorenmarkt crisisbestendig

De kantorenmarkt van Den Haag staat er robuuster voor dan tijdens de kredietcrisis in 2008, stelt vastgoedadviseur CBRE. De leegstand was in het eerste kwartaal van dit jaar met 4.4% laag en organisaties zoeken circa 100.000 m² kantoorruimte in de stad.

In 2008 kwam de kredietcrisis hard aan, ook voor de Haagse kantorenmarkt. Dit werd onder andere veroorzaakt doordat het Rijksvastgoedbedrijf tegelijkertijd veel van haar vastgoed in de etalage plaatste. De gevolgen daarvan waren groot: een oplopende leegstand terwijl er vrijwel geen kantoorruimte verhuurd of verkocht werd. Inmiddels staat de stad er beter voor. Veel kantoorgebouwen zijn van de markt gehaald en getransformeerd naar woningen. Hierdoor is de kantorenvoorraad met zo’n 15% afgenomen. Ook is er sinds de kredietcrisis nauwelijks nieuwbouw geweest waardoor de markt nu gezonder is en de leegstand zeer beperkt. Het gaat dan om een historisch laag percentage van ongeveer 2% in het gebied rond de Beatrixlaan, Wijnhavengebied en het historisch centrum.

Leegstaande kantoorvloeren als percentage van de totale voorraad

Extra weerbaar

Roel Lamb, Director van CBRE Den Haag: “De kantorenmarkt staat er goed voor. Den Haag heeft een aantal voordelen waardoor de markt extra weerbaar is. Voorop staat de aanwezigheid van de publieke en gevestigde zakelijke dienstverleners waar Den Haag er veel van binnen de stadsgrenzen heeft. Bij elkaar gebruiken organisaties in deze twee sectoren 65% van de totale Haagse kantoren. Wel zullen flexwerkers die getroffen worden door de onzekerheid en daarmee minder werk hebben ook minder werkplekken nodig hebben. Ook wordt de olie- en gas sector momenteel getroffen door de lage olieprijs. Wij zien een directe teruggang in kantoorruimtevraag van die sector.” 

Verwachte effecten

Ondanks de sterke uitgangspositie leidt de onzekerheid in de markt bij een aantal Haagse bedrijven tot het heroverwegen van hun kantoorhuisvesting. “Ook Den Haag ontkomt waarschijnlijk niet aan de huidige crisis. We zien nu al dat huidige contractonderhandelingen langer duren en dat huurders aanvullende flexibiliteitseisen stellen. Bedrijven zijn op de korte termijn bezig met de vraag hoe werknemers weer terug naar kantoor kunnen komen. Voor de periode daarna willen ze waarschijnlijk meer flexibiliteit in hun huisvesting om mogelijke aanpassingen in werkzaamheden te kunnen opvangen. We voorzien geen teruggave van ruimte maar het kan wel leiden tot minder jaarlijkse vraag naar kantoorruimten in vergelijking met vorig jaar. Daarnaast zou het voor een rem op de stijging huurprijzen kunnen zorgen zoals wij die de afgelopen jaren zagen,” zegt Lamb.

Grote zoekvraag

De markt valt echter geenszins stil. Positief is de grote zoekvraag van 100.000 m2 in de stad, waarvan het grootste gedeelte vanuit de overheid komt. Die zoekt naar tienduizenden meters aan kantoorruimte, bij voorkeur om aan te kopen. “Het is echter nog niet zeker of deze hoeveelheid hetzelfde blijft,” zegt Roel Lamb. “We verwachten dat ook publieke partijen zich gaan heroriënteren op de kwantiteit van hun zoekvraag. De vraag is of dit resulteert in meer of minder vraag naar vierkante meters. Om een antwoord te kunnen geven op deze vraag is het nog te vroeg. De publieke sector is en blijft een stabiele en belangrijke basis voor de gezondheid van de economie – en ook de kantorenmarkt – in Den Haag.

“Al met al verwachten we dat de kantorenmarkt, gezien de huidige situatie, crisisbestendig is. Een grote terugval in vraag en toename van leegstand zien we voorlopig niet gebeuren,” besluit Roel Lamb.