Amsterdam,
31
januari
2020
|
11:49
Europe/Amsterdam

Vastgoedadviseur CBRE Nederland werkt aan 25% CO2-reductie commercieel vastgoed voor 2030

CBRE Nederland wil samen met klanten, partners en andere partijen in de vastgoedsector een belangrijke bijdrage leveren aan de doelstellingen in het Nederlandse klimaatakkoord. De ambitie is om 25% van de CO2-reductie voor commercieel vastgoed uit het klimaatakkoord te realiseren vóór 2030.

De vastgoedsector is een van de grootste bijdragers aan de uitstoot van CO2 (39%*) en heeft daardoor een belangrijke rol in de transitie naar een duurzamere maatschappij. CBRE Nederland is marktleider in commercieel vastgoedadvies en heeft daarmee in de dagelijkse werkzaamheden de mogelijkheid duurzaamheid op de agenda van vastgoedprojecten te zetten. De organisatie is in aanwezigheid van partners en klanten ‘The Real Impact Project’ gestart. Daaraan kunnen gebruikers, eigenaren en ontwikkelaars van in commerciële vastgoedobjecten meedoen.

Wij hebben in ons dagelijkse werk de perfecte uitgangspositie om écht impact te maken. Waar op het gebied van verduurzaming van vastgoed vaak gedacht wordt dat het ingewikkeld en onhaalbaar is, weten wij dat dit meestal niet zo hoeft te zijn. We vragen mensen, organisaties en bedrijven om te gaan handelen naar hun ambities. Het wordt tijd voor actie.
Tim Habraken, Associate Director Sustainability CBRE Nederland

De eerste fase

In eerste instantie bestaat het project uit twee componenten:

  1. Vanaf nu vormt duurzaamheidsadvies een standaard onderdeel van alle CBRE-dienstverlening. Niet als bijlage, maar als een geïntegreerd onderdeel. Dit gebeurt vrijblijvend, daarvoor investeert de organisatie 100 manuren per week.
  2. CBRE monitort de energieconsumptie en CO2-reductie van gebouwen. Via een digitaal platform krijgen deelnemers straks inzicht in de energieconsumptie en CO2-uitstoot van hun gebouwen of portefeuille. Dit platform bevat onder meer de prestaties en trends van deze emissies ten opzichte van benchmarks, toekomstige regelgeving en geanonimiseerde concurrerende objecten. Dit vormt de basis voor verbeteringen.

Een belangrijke stap

The Real Impact Project sluit aan op de weg die CBRE Nederland als organisatie ingeslagen is. Zo wordt er onder andere gekozen voor duurzamere huisvesting en is er intern een vooruitstrevend mobiliteitsbeleid uitgerold. Daarnaast groeit het duurzaamheidsteam dat zowel intern als extern adviseert en projecten begeleidt. Hoewel ambitieus is het volgens het team goed mogelijk om de doelstelling te halen, mits er genoeg partners, klanten en andere marktpartijen meedoen. Voor meer informatie en aanmelden kunnen geïnteresseerden terecht op de website.

Deze ambitie komt niet uit de lucht vallen. Ons duurzaamheidsteam krijgt vanuit de markt veel signalen dat er wel de bereidheid is om serieus met verduurzaming en CO2-reductie aan de slag te gaan. Maar vaak ontbreekt er nog een helder doel en een duidelijke strategie om hier op een pragmatische manier mee aan de slag te gaan. En dat is waar CBRE het verschil kan maken: wij willen de sector op een praktische manier begeleiden met concrete en haalbare doelen.
Pieter Frederix, Senior Director Development Services CBRE Nederland

De doelstelling in cijfers

De totale CO2-reductie voor de gebouwde omgeving is in de Nederlandse klimaatovereenkomst vastgesteld op 9.300 kton CO2 (gemeten op grond van de meest recente raming in 2017 tot 2030). De particuliere woningen en de publieke sector niet inbegrepen, bedraagt de CO2-reductie voor commercieel vastgoed voor deze periode ongeveer 4.000 kton CO2. CBRE ambieert 25% van deze reductie te realiseren, oftewel ongeveer 1.000 kton CO2.