Amsterdam,
09
mei
2019
|
11:21
Europe/Amsterdam

Schaarste dreigt voor kantorenmarkt Utrecht

De aanhoudende vraag naar kantoorruimte in Utrecht zal leiden tot schaarste en sterk stijgende huurprijzen. Dit stelt CBRE op basis van de laatste cijfers over de Utrechtse kantorenmarkt. Het eerste kwartaal van 2019 liet het hoogste verhuurniveau zien sinds 2013, met 43.400 m².1 Hoewel CBRE opnieuw grote vraag voorziet in 2019, kan een gebrek aan passend aanbod een nieuw record verhinderen.

Laagste leegstandniveau sinds crisis

Al enkele opeenvolgende jaren breekt de verhuur van Utrechtse kantoorruimte records. Het sterke eerste kwartaal van 2019 volgt op topjaar 2018.2 De verhuurrecords hebben geleid tot het laagste leegstandsniveau in de stad sinds de financiële crisis (8,2%). In het Central Business District (CBD) rond het centraal station ligt het leegstandspercentage al enige tijd rond de 1,5%.

Stijgende huurprijzen

Als gevolg van de grote vraag en dalende leestand zijn de tophuurprijzen in het CBD van Utrecht het afgelopen jaar met 12% gestegen,3 naar EUR 285 per m2.

Siebe de Boo, Director Utrecht Office
Het is enkel nog een kwestie van tijd dat ook in Utrecht de huurprijs over de fictieve grens van EUR 300 per m² heen gaat. Ook buiten het CBD verwachten we sterke huurgroei. Met name Papendorp laat een sterke huurprijsontwikkeling zien. De vraaghuurprijzen zijn hier sinds het dieptepunt van de markt met 20% gestegen, tot EUR 185 per m². Dat is het huurprijsniveau van voor de crisis.
Siebe de Boo, Director Utrecht Office

Vraag overstijgt aanbod

De hoge opname van kantoorruimte komt door de nieuwbouwontwikkelingen die op de markt zijn gekomen, zoals het WTC Utrecht. Deze kantoren worden snel voorverhuurd (vóór oplevering). Om bedrijven te kunnen blijven huisvesten in Utrecht, is het volgens CBRE van belang dat er voldoende nieuwe kantoren ontwikkeld worden.

Siebe de Boo, Director Utrecht Office
Zoals het nu staat, komen er in 2022 pas weer nieuwbouwontwikkelingen op de markt. Daarmee dreigt er in 2020 en 2021 een krapte te ontstaan in Utrecht. De mogelijkheid voor nieuwbouw wordt verder verruimd als de gemeente de voorverhuureis voor bepaalde gebieden versoepelt, zoals nu wordt voorgenomen. Die strategie biedt kansen voor verdere ontwikkeling van de stad, en ruimte om bedrijven in de toekomst te kunnen blijven faciliteren.
Siebe de Boo, Director Utrecht Office

Grote vraag van buiten Utrecht

De vraag naar kantoorruimte komt zowel van bedrijven uit Utrecht als uit de rest van Nederland. In 2018 en 2017 kwam een groot deel van de verhuur voor rekening van bedrijven van buiten de stad, respectievelijk 49% en 79%. Vooral de nieuwbouwontwikkelingen in het Central Business District (CBD) rond het centraal station trekken bedrijven uit de rest van Nederland aan.

Tech & Media grootste sector

De Tech & Media sector is de afgelopen jaren uitgegroeid tot de grootste sector in Utrecht. In het eerste kwartaal werd het meeste aantal vierkante meters gehuurd door deze bedrijven (18,3%) gevolgd door zakelijke dienstverlening (15,4%).

1 Op basis van een eerste kwartaal
2 In 2018 werd 148.000 m² aan kantoorruimte verhuurd
3 Q1 2019 – Q1 2018
Over CBRE

CBRE Group, Inc. (NYSE:CBRE), een Fortune 500- en S&P 500-bedrijf met het hoofdkantoor in Los Angeles, is 's werelds grootste advies- en beleggingsbureau voor commercieel vastgoed (in termen van de omzet in 2019). De organisatie heeft meer dan 100.000 medewerkers (exclusief bijkantoren) en adviseert eigenaren, beleggers en gebruikers van vastgoed vanuit meer dan 530 kantoren (exclusief bijkantoren) wereldwijd. CBRE biedt strategisch advies en begeleiding bij de aan- en verkoop en aan- en verhuur van vastgoed, corporate services, property-, facility en project management, taxaties, (her)ontwikkeling, investment management en research & consulting. Bezoek onze websites www.cbre.nl en www.cbre.com.