Amsterdam,
16
januari
2020
|
12:52
Europe/Amsterdam

2019 nieuw recordjaar vastgoedinvesteringen in Nederland

CBRE signaleert knelpunten voor ontwikkeling van Nederlandse steden

  • Investeringsvolume wederom hoger dan voorgaande jaren
  • Druk op steden neemt toe door achterblijven investeringen in infrastructuur en mobiliteit
  • Beschikbaar kapitaal en beleggingsbereidheid zorgen voor ongekend momentum
  • Nieuw rapport identificeert drie routes naar rendement

Vastgoedinvesteringen in Nederland bereikten in 2019 een nieuw recordniveau. Met € 20,8 miljard overtrof het investeringsvolume dat van recordjaar 2018 (€ 20,7 miljard). Er werd daarbij meer dan ooit belegd in woningen (€ 7,6 miljard) en in zorgvastgoed (€ 1,1 miljard). Dit blijkt uit het vandaag gepubliceerde Real Estate Outlook 2020 rapport, de jaarlijkse analyse van de Nederlandse vastgoedmarkt door vastgoedadviseur CBRE.

Toenemende druk op steden

Ondanks het investeringsrecord in de vastgoedmarkt signaleert CBRE de schaduwzijde van de groeiende stedelijke economieën. De leefbaarheid van steden staat onder druk, dat zich uit in knelpunten omtrent betaalbaarheid, een gezonde leefomgeving en bereikbaarheid van de stad. Gekeken naar de huidige marktsituatie is het volgens CBRE bovendien nu het moment voor een vernieuwingsslag in steden.

Bart Verhelst, Executive Director Capital Markets, CBRE
Met het overschot aan kapitaal in de markt, zien wij een mogelijkheid om deze knelpunten op te lossen. Nooit eerder waren zowel de hoeveelheid beschikbaar kapitaal, als de bereidheid van institutionele beleggers om te investeren, zo groot. Daarmee is er nú een unieke gelegenheid voor een vernieuwingsslag in steden om duurzame groei te realiseren en Nederlandse steden naar een hoger plan te tillen.
Bart Verhelst, Executive Director Capital Markets, CBRE

Gezamenlijke gebiedsontwikkeling

Daarbij vragen de uitdagingen van moderne steden, veroorzaakt door de sterk groeiende inwonersaantallen en stijgende werkgelegenheid, om een andere visie en aanpak dan voorheen.

Erik Langens, Executive Director Capital Markets
Nederland vraagt om een andere kijk op de stad van de toekomst. Urbanisatie, stijgende woningprijzen, duurzaamheidseisen en meer functiemenging in gebouwen en gebieden: hiervoor is gezamenlijke gebiedsontwikkeling nodig door overheden en marktpartijen. Alleen door die samenwerking vinden we oplossingen voor het bieden van voldoende betaalbare huisvesting, duurzaam gebruik van grondstoffen en het leveren van kritieke infrastructuur.
Erik Langens, Executive Director Capital Markets

Totaaloverzicht Nederlandse vastgoedmarkt

Een volledige analyse van en verwachtingen voor de Nederlandse vastgoedmarkt is te lezen in CBRE’s Real Estate Outlook 2020. In deze uitgave zijn daarnaast drie investeringsroutes naar rendement geïdentificeerd. Het volledige rapport met dit jaar als thema ‘Unlocking City Potential’ is hier te downloaden.

 

Over CBRE

Over CBRE Group, Inc.
CBRE Group, Inc. (NYSE:CBRE), een Fortune 500- en S&P 500-bedrijf met het hoofdkantoor in Dallas, is 's werelds grootste advies- en beleggingsbureau voor commercieel vastgoed (in termen van de omzet in 2023). De organisatie heeft meer dan 130.000 werknemers (inclusief werknemers van Turner & Townsend) en bedient klanten in meer dan 100 landen. CBRE biedt strategisch advies en begeleiding bij de aan- en verkoop en aan- en verhuur van vastgoed, corporate services, property-, facility en projectmanagement, taxaties, (her)ontwikkeling, investment management en research & consulting. Bezoek onze websites www.cbre.nl en www.cbre.com.