Amsterdam,
02
juli
2020
|
08:54
Europe/Amsterdam

Groei foodsector beperkt krimp logistieke vastgoedsector

In de eerste helft van 2020 is circa één miljoen m² logistiek vastgoed verhuurd of voorverhuurd. Dit is een daling van 17% ten opzichte van dezelfde periode in 2019. Deze krimp is beperkt, wat met name komt door een forse groei van de foodsector. Dit blijkt uit cijfers van vastgoedadviseur CBRE. Een dergelijke tijdelijke terugloop van de activiteit op de logistieke markt lag in de lijn der verwachting. Gezien de sterke fundamenten van de markt en de toenemende vraag naar logistieke ruimte, verwacht CBRE een spoedig herstel.

Aandeel foodsector groeit van 5% naar 25%

De opname daalde in bijna alle sectoren met één prominente uitzondering: logistieke bedrijven in de foodsector. Deze huurden de afgelopen tijd juist meer ruimte. In de eerste helft van 2020 zorgden zij voor 25% van het opnamevolume, ongeveer vijf keer zoveel als in dezelfde periode in 2019. Bedrijven in andere sectoren stelden beslissingen over logistieke huisvesting en toekomstige uitbreiding veelal uit door onzekerheid over toekomstige order- en goederenvolumes. Zo daalde de opname vanuit third-party logistieke dienstverleners (3PL’ers) in de eerste helft van 2020 met ongeveer 40%.

E-commerce drijvende kracht achter vraag

Jim Orsel, Director Industrial & Logistics bij CBRE, ziet de toekomst van logistiek vastgoed positief in. “Online retailers – met name binnen de foodsector maar ook daarbuiten – hebben in de weken na de eerste coronamaatregelen topdrukte ervaren, waardoor er tijdelijke vraag naar extra ruimte was vanuit deze partijen,” vertelt hij. “E-commerce is daarnaast een structurele, drijvende kracht achter de vraag naar logistiek vastgoed. Het aandeel van e-commerce in de totale winkelverkopen in Nederland is groeiend, en de coronacrisis zal deze trend waarschijnlijk versterken. Daarnaast verwachten we dat er meer voorraden aangelegd worden. Beide factoren zorgen voor een toename van de vraag op langere termijn.”

Meer balans in supply-chain

“De coronacrisis heeft ook het maatschappelijke belang van logistiek op de kaart gezet,” aldus Jim Orsel. “Consumenten, autoriteiten en bedrijven zelf hebben de impact van een (tijdelijke) verstoring van de keten ondervonden. We verwachten dan ook dat bedrijven meer gaan focussen op een veerkrachtige supply chain die minder gevoelig is voor toekomstige verstoringen en dat ze op zoek naar een nieuwe balans tussen just-in-time en veiligheidsvoorraden.”