Amsterdam,
04
augustus
2020
|
09:00
Europe/Amsterdam

Impact corona op Europees vastgoed voelbaar in Q2 2020

Logistiek vastgoed en woningen presteren beter doordat beleggers op zoek zijn naar duurzame inkomstenstromen

Het totale beleggingsvolume in Europees vastgoed bedraagt € 43 miljard in het tweede kwartaal van 2020, een daling van 39% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dit blijkt uit de laatste cijfers van internationale vastgoedadviseur CBRE. Beleggingen in Europa in H1 2020 komen hiermee uit op € 129 miljard, een stijging van 2% ten opzichte van € 127 miljard in dezelfde periode in 2019. In Nederland daalde het volume in Q2 met 23% en in H1 met 16% vergeleken met 2019. De daling in het tweede kwartaal is minder sterk dan het gemiddelde in Europa, mede dankzij enkele portfoliotransacties in de woningmarkt die aan het eind van het tweede kwartaal plaatsvonden.

 

Daling Q2 na sterk Q1

De Europese vastgoedbeleggingsvolumes daalden aanzienlijk in Q2, toen de impact van corona volledig voelbaar werd. In Q1 bereikte het totale volume nog een recordhoogte dankzij een aantal grote transacties in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Scandinavië. Hierdoor bleef het beleggingsvolume over H1 2020 in lijn met vorig jaar. Voor continentaal Europa (exclusief het Verenigd Koninkrijk en Ierland) stegen beleggingen in H1 2020 met 6% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, maar daalden met 34% in vergelijking met het tweede kwartaal van 2019.

Terwijl beleggingen in Q2 in heel Europa daalden, presteerden Duitsland, Oostenrijk, Nederland en Centraal- en Oost-Europa beter dan de gemiddelde daling van 39%, met meer gematigde dalingen van respectievelijk 20%, 17%, 23% en 23%.

Stijging ingezet

Op maandbasis werd Europa in mei het zwaarst getroffen door de verschillende coronamaatregelen en was er een aanzienlijke afname van de transactie-activiteiten. In juni was een lichte stijging te zien doordat reisbeperkingen en andere maatregelen werden versoepeld. Ook beleggingen in Nederlands vastgoed volgen deze lijn, het beleggingsvolume was in juni bijna het verdubbeld ten opzichte van mei.

Bart Verhelst, Executive Director Capital Markets, CBRE
"Deze opwaartse trend in volumes zal naar verwachting zowel in Europa als in Nederland aanhouden, aangezien de Europese economie zich blijft herstellen. Daarnaast is er voldoende kapitaal beschikbaar op de markt en zien we dat ook internationale beleggers vertrouwen blijven houden in Nederlands vastgoed."
Bart Verhelst, Executive Director Capital Markets, CBRE

Logistiek en woningen in de plus

Op sectorniveau presteerden logistiek vastgoed en woningen beter dan andere sectoren, doordat beleggers te midden van toegenomen economische onzekerheid op zoek gingen naar stabiele inkomstenstromen. In woningen werd in Europa het afgelopen half jaar € 33 miljard geïnvesteerd, een stijging van 37% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. In logistiek vastgoed werd € 15 miljard geïnvesteerd in H1 2020, een stijging van 5% ten opzichte van vorig jaar. In kantoorvastgoed daarentegen werd sinds het begin van het jaar € 41 miljard belegd, een daling van 16% ten opzichte van H1 2019.

Ook in Nederland presteren logistiek vastgoed en woningen beter in vergelijking met andere sectoren. Beleggingen in woningen in H1 2020 daalden met 21% ten opzichte van vorig jaar, maar deze sector is nog steeds de grootste met een aandeel van 46% van het totale vastgoedbeleggingsvolume. Logistieke beleggingen stegen met ruim 53% in H1 2020, met name dankzij een aantal grote portfoliotransacties. Beleggingen in kantoorvastgoed daalden met 38% ten opzichte van vorig jaar. Lees hier meer over beleggingen in de Nederlandse vastgoedmarkt in H1 2020.

 

Stijging investeringen winkelvastgoed

Winkelvastgoed blijft in geheel Europa uitdagend, met volumes die met 25% daalden in Q2 2020. Het investeringsvolume steeg echter met 16% voor H1 2020 als gevolg van een sterk eerste kwartaal waarin een aantal grote portefeuilletransacties plaatsvonden. Daarnaast was het investeringsvolume in winkels in de eerste helft van 2019 lager dan normaal. In Nederland daalde het investeringsvolume in winkelvastgoed met 53% in Q2 2020, maar over heel H1 2020 steeg het met 2%. Ook hier vielen een aantal grote transacties vlak voor de uitbraak van corona.